Англійська мова:Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів I курсу напряму 6.050604 «Енергомашинобудування» З.Ф.Н.,I частина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні вказівки занглійської мови подають (згідно з вимогами програми вивчення англійської мови) різні види письмових завдань для закріплення знань із данного напряму.
Methodical recommendations for studyingEnglishgive (amenably to the rulesof studyingplan) various writing exercises forattaching knowledge about this line.

Опис

Ключові слова

англійська мова, енергетика, енергетична база, машинобудування, English, energetics, power supply, mechanicalengineering, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Оваденко, Р. Є. Англійська мова : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів І курсу напряму 6.050604 "Енергомашинобудування" заочної форми навчання / Р. Є. Оваденко, К. М. Чала, І. П. Тригуб. - К. : НУХТ, 2009. - Ч. 1. - 39 с.