Режими фризерування морозива із зародками пшениці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фризерування є однією з найважливіших технологічних операцій, яка формує структуру та органолептичні властивості морозива. Залежно від хімічного складу, температури на виході з фризера та виду застосованого обладнання у морозиві кристалізується від 33 до 67 % води від загального її вмісту у суміші при одночасному збільшенні початкового об'єму на 50-150 %. Кожний з цих процесів є принципово важливим для отримання готового продукту із заданими органолептичними та фізико-хімічними властивостями. Fryzeruvannya is a major manufacturing operations, which forms structure and organoleptic properties of ice cream. Depending on the chemical composition, temperature at the exit of the freezer and the type of equipment used in ice cream crystallized from 33 to 67% of the total water content in its mixture with while increasing the initial volume at 50-150%. Each of these processes is crucial for the final product with desired organoleptic and physico-chemical properties.

Опис

Ключові слова

зародки пшениці, фізико-хімічні властивості, фризерування морозива, wheat germ, physical and chemical properties, fryzeruvannya ice cream, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Мартич, В. В. Режими фризерування морозива із зародками пшениці / В. В. Мартич, Г. Є. Поліщук // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13–17 жовтня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 309.