Проблеми інвестиційного розвитку індустрії гостинності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зростає кількість підприємств індустрії гостинності, збільшується середня їх місткість, зростає кількість мережевих закладів, пропонуються різноманітне кулінарне спрямування та широта номенклатури послуг. Все це супроводжується впровадженням інноваційних технологій виробництва продукції та послуг, спеціалізованого та поліфункціонального устаткування. An increasing number of enterprises hospitality industry, increased their average capacity, the number of network facilities offer a variety of culinary direction and breadth of the range of services. All this is accompanied by the introduction of innovative technologies and production services, specialized and multifunctional equipment.

Опис

Ключові слова

індустрія гостинності, інвестиції, інвестиційний розвиток, hospitality industry, investment, investment development

Бібліографічний опис

Литвиненко, Т. Є. Проблеми інвестиційного розвитку індустрії гостинності в Україні / Т. Є. Литвиненко, Я. В. Литвиненко // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 жовтня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 357-359.