Сучасна міжнародна міграція робочої сили

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

сучасна глобалізація, безробіття, злочинність, корупція, ринок праці, мігранти, державна політика, modern globalization, unemployment, crime, corruption, labor market, migrants, public policy, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Лабирина, В. О. Сучасна міжнародна міграція робочої сили / В. О. Лабирина, І. Й. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ. - С. 264.