Удосконалення обслуговування туристів в рамках сільського туризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, спілка зеленого туризму, сільский зелений туризм, сільські садиби

Бібліографічний опис

Вчорашня, А. С. Удосконалення обслуговування туристів в рамках сільського туризму : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 242 Туризм / Анна Сергіївна Вчорашня ; наук. керівник Любов Олександрівна Івченко. – Київ, 2022. – 84 с.