Математичне моделювання процесів коекструзії при виготовленні трубчастих виробів з начинками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено аналітичну модель процесу коекструзії дисперсних матеріалів, зокрема, при виготовленні трубчастих виробів з начинками. An analytical model of the co-extrusion of dispersed materials, particularly in the manufacture of tubular products with fillings.

Опис

Ключові слова

коекструзія, co-extrusion, трубчасті вироби, tubular products, начинка, stuffing, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Штефан, Є. В. Математичне моделювання процесів коекструзії при виготовленні трубчастих виробів з начинками / Є. В. Штефан, T. M. Мізнік // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - К. : НТУУ "КПІ", 2005. - № 6. - С. 82-85.

Зібрання