Features and Benefits of Miсroinsurance

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The paper describes the features and benefits miсroinsurance. Found that in the present conditions of economic and social instability in Ukraine miсroinsurance an effective tool for reducing and risk management for the poor. At the same miсroinsurance also has certain risks.

Опис

Ключові слова

miсroinsurance, insurer, insured, insurance compensation, мікрострахування, страховик, страхувальник, страхове відшкодування, микрострахование, страховщик, страхователь, страховое возмещение, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Arych, M. Features and Benefits of Miсroinsurance / M. Arych // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. - Ч. 3. – С. 238.