Рідина універсальна «Гамаюн» для автомобілів (Патент на корисну модель № 28479)

Анотація

Корисна модель відноситься до рідин-добавок для автомобільних бензинів з підвищеним октановим числом та запобіганням її розшарування. An useful model behaves to liquid additions to motor-car petrols with an enhanceable antiknock value and prevention of her stratification.

Опис

Ключові слова

флегмовий компонент ректифікації, flegma component is rectifications, денатуруючі речовини, вищі спирти, denaturant substances, higher alcoholsstarting, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 28479 Україна, МПК С10І- 1/18 (2006.01). Рідина універсальна «Гамаюн» для автомобілів / Яковець І. І., Олійнічук С. Т., Шиян П. Л., Українець А. І., Міхненко Є. О., Міщенко О. С., Кизюн Г. О., Селівестров Б. О., Федірко П. Л., Тарановський Г. В., Сосницький В. В., Рудаков В. К. ; власник Національний університет харчових технологій. – № 200709040 ; заявл. 06.08.2007 ; опубл. 10.12.2007.

Зібрання