Забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства як засіб підвищення його ефективності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто питання забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства як засобу підвищення його ефективності.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність продукції, конкурентні переваги, підвищення ефективності, конкурентоспособность продукции, конкурентные преимущества, повышение эффективности, competitiveness of products, competitive edges, increase of efficiency, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Комендант, Н. В. Забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства як засіб підвищення його ефективності / Н. В. Комендант, О. О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 75.