Тенденції розвитку внутрішнього ринку цукру в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ринок цукру, ціна, market of sugar, price, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данькевич, О. Г. Тенденції розвитку внутрішнього ринку цукру в Україні / О. Г. Данькевич // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: матеріали VII Міжнародн. наук.-кракт., Київ, 19-21 трав. 2011 р. : тези доп. – К. : НУХТ. – 2011. – С. 101-102.