Особливості формування капіталу підприємств корпоративного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НО "Economics"

Анотація

Досліджено особливості формування капіталу вітчизняних підприємств корпоративного типу. Визначено роль власного і позикового капіталу у функціонуванні підприємств. The features of domestic capital formation of enterprises corporate type. The role of equity and debt in the operation of enterprises.

Опис

Ключові слова

підприємства корпоративного типу, капітал, фінансове забезпечення, companies such as corporate, capital, financial support, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Климаш, Н. І. Особливості формування капіталу підприємств корпоративного типу / Н. І. Климаш, О. А. Сухих // Реформування економіки в контекстіі міжнародного співробітництва. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 лист. 2013 р. Сімферополь. – Сімферополь: НО «Economics», 2013. - Ч. 3. – С. 49-51.