Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо систем управління безпечністю харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нині сімейство стандартів ISO серії 22000 складається з таких нормативних документів: ISO 22000:2005 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга; ISO 15161:2001 Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у виробництві харчових продуктів та напоїв; ISO/TS 22002-1:2009 Програми обов'язкових попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових продуктів. Now the family of standards ISO 22000 consists of the following standard documents: ISO 22000: 2005 management system of food safety. Requirements for any organization in the food chain; ISO 15161: 2001 Guidelines on the application of ISO 9001: 2000 in the production of food and beverages; ISO / TS 22002-1: 2009 Program of mandatory preliminary steps to ensure Food Safety.

Опис

Ключові слова

системи управління, стандарти, стан розвитку, management, standards, state of development, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Попова, І. В. Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо систем управління безпечністю харчових продуктів / І. В. Попова, Ю. В. Слива // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 521.