Лінія виробництва концентрату екстракту чаю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Лінія виробництва концентрату екстракту чаю, що складається з послідовно встановлених екстрактора з вібропристроєм, центрифуги фільтруючої, збірника фільтрованого екстракту, яка відрізняється тим, що екстрактор з вібропристроєм містить вібротурбулізуючу і транспортуючу систему перемішування, зі збірником фільтрованого екстракту додатково послідовно з'єднані підігрівач фільтрованого екстракту, випарна установка, збірник концентрату екстракту-рідини, підігрівач і сушарка з циклоном концентрату екстракту-рідини, транспортер концентрату екстракту-порошку, автомат фасувально-пакувальний концентрату екстракту-порошку, транспортер фасованого концентрату екстракту-порошку, а з екстрактором і центрифугою фільтруючою додатково послідовно з'єднані збірник-змішувач шроту проекстрагованої сировини та осаду від центрифуги фільтруючої, прес шламовий, транспортер шламу, сушарка шламу з циклоном, транспортер висушеного шламу, автомат фасувально-пакувальний висушеного шламу і транспортер фасованого шламу. Concentrate production line tea extract that has consistently set of vibroprystroyem extractor, centrifuge filtration, collection of the filtered extract, characterized in that the extractor with vibroprystroyem contains vibroturbulizuyuchu and transport system mixing with a collection of the filtered extract additional heater connected in series filtered extract evaporators, collection of concentrate, extract fluid heater and dryer with cyclone-fluid extract concentrate, carrier concentra Ratu extract powder, machine packing concentrate extract powder, extract conveyor packaged concentrate powder, and with extractor and additionally Filtering centrifuges connected in series collection proekstrahovanoyi meal mixing raw sludge from the centrifuge filtering, compression slurry, sludge conveyor, sludge dryer with the cyclone, dried sludge conveyor, automatic packing of dried sludge and sludge conveyor packed.

Опис

Ключові слова

екстракт, экстракт, extract, лінія виробництва, концентрат, утилізація, production line, concentrate, utilization, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент 84641 UA, МПК C11B 11/02 (2006) Лінія виробництва концентрату екстракту чаю / Зав'ялов В. Л., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 2007 03026 ; заявл. 22.03.2007 ; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21, 2008 р.

Зібрання