Використання палигорськіта для оброблення купажу на основі збродженого яблучного соку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено можливість і визначено оптимальні технологічні параметри використання природного дисперсійного мінералу палигорськіту в технології виробництва «Медовух» на основі збродженого яблучного соку. Встановлено, що в обробленому адсорбентом соку суттєво зменшується кількість пектинових речовин, порівняно з контролем. Цим досягається підвищення стійкості готового горілчаного продукту.
Possibility is studied and optimum technological parameters are defined of the use of natural dispersion mineral of paligorscit in technology of production of «Medovyha» on the basis of fermented apple juice. It is set that in the juice treated by adsorbent a quantity of pectin matters diminishes substantially,in comparison with the control. Due to this the rise of of stability of the prepared vodka product is achieved.

Опис

Ключові слова

адсорбційне очищення, змочування, осадження, фракційність, палигорськіт, яблучний сік, купаж, стабільність, apple juice, adsorption refining, coupagou, paligorskit, stability, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Матко, С. В. Використання палигорськіта для оброблення купажу на основі збродженого яблучного соку / С. В. Матко, В. В. Манк, Л. М. Мельник, Н. А. Жестерева, З. П. Мельник // Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2007. – № 1. – С. 19–21.

Зібрання