Пиловий вибух: причини та статистика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Причиною масштабних руйнувань підприємств є вторинний пиловий вибух. Це явище призводить до більш тяжких наслідків, ніж первинний «хлопок». Визначено умовами для виникнення пилового вибуху. Cause large-scale destruction of enterprises are secondary dust explosion. This phenomenon leads to more serious consequences than the initial "bang". The conditions for the occurrence of dust explosion.

Опис

Ключові слова

пил, вибух, займання, explosion, dust, ignition

Бібліографічний опис

Пилипенко, А. Ю. Пиловий вибух: причини та статистика / А. Ю. Пилипенко, Н. В. Володченкова // матеріали 77-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів : тези доповідей. - К. : НУХТ, 2011. - Ч. 2. - С. 248.