Control of radionuclides content in food products

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу, радіонукліди, харчові продукти, контроль, радионуклиды, пищевые продукты, radionuclides, food products, control

Бібліографічний опис

Slobodyan, O. Control of radionuclides content in food products / O. Slobodyan, L. Neshchadym, V. Zaets // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — С. 42-44.