Дослідження поведінки покупців в системі маркетингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

максимізація прибутку, рентабельність, відносна частка ринку, прибуток, profit maximization, cost, relative market share, revenue

Бібліографічний опис

Чорноус, Л. В. Дослідження поведінки покупців в системі маркетингу / Л. В. Чорноус // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи : міжнародна науково-практична конференція. – К.: НУХТ, 2010. – С. 83.