Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення нематеріальних активів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

облік, нематеріальні активи, немонетарність, ідентифікація, критерії визнання, амортизація, оцінка, аналіз, рентабельність, конкурентоспроможність, аудит, фінансова звітність, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Гарастовська, А. В. Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення нематеріальних активів : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Альона Вікторівна Гарастовська ; наук. керівник Людмила Миколаївна Соломчук. – Київ, 2021. – 170 с.