Управління ефективністю діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована система управління ефективністю діяльності підприємства як складова трьох взаємопов’язаних елементів:етики результативності, системи контролю і управління результатами діяльності та системи управління ефективністю персоналу. The system of governance єffektivnostyu of the enterprise as a set of three interrelated elements: the ethics of performance monitoring and performance management, and performance management systems personnel.

Опис

Ключові слова

управління, ефективність, система, management, efficiency, system, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Матвійчук, М. Управління ефективністю діяльності підприємства / М. Матвійчук, І. Ковальчук // Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. - Київ : НУХТ, 2009. - С. 83.