Спосіб отримання молочно-білкового зернистого продукту (патент на корисну модель № 116341)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання молочно-білкового зернистого продукту включає підготовку жирового компонента шляхом внесення у жировий компонент пребіотика та закваски у кількості 2-5 %, що складається з термофільного молочнокислого стрептокока і біфідобактерій в співвідношенні 3:1, перемішування та охолодження, пастеризацію знежиреного молока, охолодження до температури заквашування, заквашування, внесення хлористого кальцію та молокозсідаючого ферменту, перемішування, сквашування, обробку згустку, підігрівання зерна, промивання і охолодження зерна, обсушування зерна, змішування знежиреного зерна з підготовленим жировим компонентом. Як жировий компонент використовують харчову емульсію з масовою часткою жиру 30 %, у складі якої як пребіотик використовують сироп "Нормазе" у кількості 0,9-1,1 %, а перед перемішуванням вносять бета- каротин у кількості 0,003-0,006 %, та аскорбінову кислоту у кількості 0,02-0,04 %. The method for obtaining a milk protein granular product involves the preparation of a fatty component by introducing into the fat component a prebiotic and fermentation in the amount of 2-5% consisting of thermophilic lactic acid streptococcus and bifidobacteria in a ratio of 3: 1, mixing and cooling , pasteurization of skim milk, cooling to the temperature of fermentation, fermentation, introduction of calcium chloride and milk sweetening enzyme, mixing, fermentation, processing of zg stack, heating the grain, washing and cooling the grain, drying the grain, mixing the low-fat grain with the prepared fat component. As a fatty component, use a food emulsion with a mass fraction of 30% of fat, of which 0,3-1,1% is used as a prebiotic, Normaze syrup, and 0,300-0,006% beta-carotene is added to the mix, and ascorbic acid in the amount of 0.02-0.04%.

Опис

Ключові слова

харчова емульсія, food emulsion, казеїнат натрію, sodium caseinate, замінник молочного жиру, substitute for milk fat, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 116341 UA, МПК А23С 9/00, А23С 9/127, А23L 33/00 (2006.01). Спосіб отримання харчової емульсії / Поліщук Г. Є., Устименко І. М., Суслик В. О., Семко Т. В., Бабійчук Т. В., Бабійчук Ю. В. – u 2016 13452; заявл. 27.12.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9, 2017 р.

Зібрання