Використання кейс-методу у процесі професійно-практичної підготовки фахівців з харчових технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досвід впровадження та практичної реалізації методу кейсів у процесі професійно-практичної підготовки майбутнього фахівця з технологій харчових виробництв свідчить, що при цьому спостерігається зростання педагогічної майстерності та фахової компетентності учасників інноваційних процесів, покращення якісних показників навчальних досягнень здобувачів. На рівні особистості студента відслідковується формування сучасного стилю мислення з його характерними ознаками: креативністю, системністю, гнучкістю, динамізмом, перспективністю, об’єктивністю та концептуальністю. The experience of implementation and practical implementation of the case method in the process of professional and practical training of future specialists in food technology shows that there is an increase in pedagogical skills and professional competence of participants in innovation processes, improving quality indicators of academic achievement. At the level of the student's personality, the formation of a modern style of thinking with its characteristic features is observed: creativity, system, flexibility, dynamism, perspective, objectivity and conceptuality.

Опис

Ключові слова

кейс-метод, підготовка технологів, харчові технології, професійно-практична підготовка, інноваційні технології навчання, case method, training of technologists, food technologies, professional and practical training, innovative learning technologies, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. О. Використання кейс-методу у процесі професійно-практичної підготовки фахівців з харчових технологій / Н. О. Стеценко // Theoretical and scientific bases of development of scientific thought : abstracts of V-th International Scientific and Practical Conference, 16–19 February 2021, Rome, Italy. – P. 658–661.