Особливості процесу сушіння пивної дробини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дано оцінку основних фізичних і теплофізичних характеристик пивної дробини з метою визначення тепломасообмінних характеристик процесу її сушіння зі збереженням усіх корисних властивостей вихідного продукту для подальшого використання як харчових добавок.
This assessment of basic physical and thermal characteristics of beer drobyny teplomasoobminnyh to determine the characteristics of the process of drying and retain useful properties of the original product for use as food additives.

Опис

Ключові слова

пивна дробина, сушіння, харчові добавки, beer drobyna, drying, supplements, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Сіверська, О. І. Особливості процесу сушіння пивної дробини / О. І. Сіверська, В. Л. Яровий // Харчова промисловість : наук. журн. / М-во освіти і науки України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2004. - Вип. 3.

Зібрання