Psychological characteristics of university applicants` groups

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

In the article is shown the result of empirical research of groups of applicants on the criterion of combining indicators of their social development as a collective subject of educational activity and applicant learning success was the derivation of empirical typology of effective and ineffective tutors (total four types: effective, pseudo-effective, formally effective and ineffective). У статті показано, що результатом емпіричного дослідження груп здобувачів за критерієм поєднання показників їх соціального розвитку як колективного суб’єкта навчальної діяльності та успішності навчання абітурієнтів стало виведення емпіричної типології ефективних і неефективних наставників (всього чотири типи: ефективні, псевдо-ефективний, формально ефективний і неефективний).

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, teacher-mentor, group of applicants of higher education, educational socialization, педагог-наставник, група здобувачів вищої освіти, освітня соціалізація

Бібліографічний опис

Chuhaieva, N. Psychological characteristics of university applicants` groups / N. Chuhaieva // Socialization & Human Development. – 2021. – Vol. 3, №1. – Pp. 44-52

Зібрання