Транснаціональні стратегічні альянси як конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено транснаціональні стратегічні альянси як конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій

Опис

Ключові слова

транснаціональні стратегічні альянси, транснаціональні корпорації, стратегія, конкуренція, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Нікітіна, Т. А. Транснаціональні стратегічні альянси як конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій / Т. А. Нікітіна // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С 133-134.