Алгоритми робастного керування технологічними об’єктами (огляд)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Технологічні об’єкти завжди є нестаціонарними, що відображається в математичних моделях зі змінюваними в часі параметрами. Для таких об’єктів достатньо часто застосовуються робастні алгоритми, кожен з яких повинен відповідати конкретному об’єкту. Technology is always non-stationary objects displayed in mathematical models with variable time parameters. For such objects sufficiently robust algorithms often used, each of which must meet specific site.

Опис

Ключові слова

робастне керування, технологічні об’єкти, алгоритми керування, robust control, technological objects, control algorithms

Бібліографічний опис

Бирченко, А. К. Алгоритми робастного керування технологічними об’єктами (огляд) / А. К. Бирченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 17.