Етично-правові аспекти та норми безпеки розробки нової продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

норми безпеки, харчові добавки, продукція, нормы безопасности, пищевые добавки, продукция, safety standards, supplements, products

Бібліографічний опис

Гресь, О. О. Етично-правові аспекти та норми безпеки розробки нової продукції / О. О. Гресь // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю НУХТ : тези доповідей, 23-24 травня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 164-165.