Динамічні властивості механічної системи кулькового подрібнювача

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті запропоновано методику розрахунку та визначення оптимального кута нахилу притискних кілець у кульковому подрібнювачі: розв’язком модельної системи, за принципом Д’аламбером для зв’язаної матеріальної точки, реакціями сил інерцій.
The paper proposed a method for calculating and determining the optimum angle clamping rings in a ball grinder: the decision model system on the principle of d'Alembert relating to a material point, the reactions of the inertial forces.

Опис

Ключові слова

кульковий подрібнювач, ball grinder, зернова сировина, енерговитрати, динамічні властивості, gran raw, power expences, dynamic properties, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Сухенко, Ю. Г. Динамічні властивості механічної системи кулькового подрібнювача / Ю. Г. Сухенко, Ю. І. Бойко, В. Ю. Сухенко // Вісник Харківського державного університету сільського господарства. - 2008. - С. 92-98.

Зібрання