Фінансова діагностика діяльності підприємства в системі прийняття управлінських рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "МАКЛАУТ", м. Черкаси

Анотація

Розглянуто сутність фінансових рішень в системі фінансового менеджменту, проведена класифікація фінансових рішень. Обґрунтовано необхідність проведення фінансової діагностики для прийняття ефективних фінансових рішень. Уточнено сутність фінансової діагностики у порівнянні з фінансовим аналізом та виділені загальні і специфічні методи фінансової діагностики підприємства. The essence of financial solutions in the system of financial management, the classification of financial decisions. The necessity of financial diagnosis to make effective financial decisions. Refined essence of financial diagnosis in comparison with financial analysis and allocated general and specific methods of financial diagnostics company

Опис

Ключові слова

фінансова діагностика, financial diagnostic, управлінське рішення, management decision, фінансове рішення, financial decision, фінансовий аналіз, financial analysis, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Багацька, К. В. Фінансова діагностика діяльності підприємства в системі прийняття управлінських рішень / К. В. Багацька // Управління економічним розвитком держави та суб'єктів господарювання : кол. моногр. - Черкаси : ТОВ "Маклаут" - Черкаси, 2013. - С. 277-295