Дослідження процесу набухання інуліну в органічних розчинниках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дана робота відноситься до досліджень в області фізико-хімії та технології біополімера інуліну. Вона присвячена вивченню здатності інуліну набухати в ряді органічних розчинників та їх сумішей з водою в різних співвідношеннях. Зроблено висновок про залежність ступеню набухання інуліну від концентрації водно-органічних сумішей та фізико-хімічних характеристик розчинника. Всі результати досліджень приведено у графічному вигляді, проведено їх аналіз. This work relates to research in the field of physical chemistry and technology of biopolymer inulin. It is devoted to the study of the ability of the polysaccharide to swell in many organic solvents and their mixtures with water in various ratios. It is concluded that the degree of swelling of the inulin depending on the concentration of water and organic compounds, as well as of two physical-chemical characteristics of the solvent. All data results are shown in graphic form and analyzed.

Опис

Ключові слова

інулін, фруктозан, біополімер, ступінь набухання, органічні розчинники, inulin, fruktozan, biopolymer, the degree of swelling, organic solvents, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Дослідження процесу набухання інуліну в органічних розчинниках / Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова, Л. М. Мазур, Н. С. Кучер // Наукові праці НУХТ. – 2016. - Том 22, № 2. - С. 236-241.

Зібрання