Використання стічних вод тваринницьких комплексів як альтернативи мінеральним добривам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Біотрансформація стічних вод тваринницьких господарств у органічне добриво, яке у повній мірі забезпечує потребу в азотних добривах при вирощуванні культур кукурудзи та сої, на сьогоднішній день є перспективним напрямком. Biotransformation wastewater livestock in organic fertilizer, which fully ensures the need for nitrogen fertilizers in growing crops of corn and soybeans, to date, is a promising direction.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, тваринницькі комплекси, мінеральні добрива, стічні води, breeding complexes, mineral fertilizers, sewage

Бібліографічний опис

Семенова, О. І. Використання стічних вод тваринницьких комплексів як альтернативи мінеральним добривам / О. І. Семенова, О. Д. Марченко, О. М. Салавор // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 126-127.