Дослідження впливу страхування та інфляції на економічний розвиток та безпеку продовольчого ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У результаті дослідження впливу страхування та інфляції на економічних розвиток та безпеку продовольчого ринку було проаналізовано вплив таких факторних показників, як інфляція (індекс споживчих цін, %) та страхування (валові страхові премії у грошових одиницях). При цьому, результуючими показниками вплив на які досліджувався були ВВП (валовий внутрішній продукт у грошових одиницях), експорт харчових продуктів (% від товарного експорту), імпорт харчових продуктів (% від товарного імпорту). Проведений аналіз показав, що страхування та інфляція має різний статистично значимий вплив на економічних розвиток та безпеку продовольчого ринку, що за рівнем та вагомості впливу можна поділити на чотири групи. As a result of studying the impact of insurance and inflation on economic development and food market security, the impact of such factors as inflation (consumer price index, %) and insurance (gross insurance premiums in monetary units) was analyzed. At the same time, the resulting indicators of the impact on which were studied were GDP (gross domestic product in monetary units), food exports (% of merchandise exports), food imports (% of merchandise imports). The analysis showed that insurance and inflation have different statistically significant effects on economic development and food market security, which can be divided into four groups according to the level and severity of the impact.

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, ефективність, страхування, інфляція, харчова промисловість, конкурентоспроможність підприємства, efficiency, insurance, inflation, food industry, competitiveness of enterprise

Бібліографічний опис

Арич, М. І. Дослідження впливу страхування та інфляції на економічний розвиток та безпеку продовольчого ринку / М. І. Арич // Інноваційні технології та перспективи розвитку м'ясопереробної галузі : матеріали доповідей Міжнародної науково- практичної конференції, 24 листопада 2020 р., м. Київ. – Киъв : НУХТ, 2020. – С. 37.