Заходи розвитку технологій креативності персоналу на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

персонал, креативність, валідність, когнітивна система, ефективність використання персоналу, підвищення кваліфікації, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шпак, К. М. Заходи розвитку технологій креативності персоналу на підприємстві : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Катерина Миколаївна Шпак ; наук. керівник Михайло Анатолійович Шереметинський. – Київ, 2021. – 88 с.