Збивні цукерки «Виноградна фантазія» (Патент на винахід № 103435)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача створення збивних цукерок «Виноградна фантазія», що дозволяє створити нові цукерки з підвищеною піноутворювальною та формоутримувальною здатністю, достатньою густиною, які можливо формувати методом відсаджування (екструзії) з поліпшеними органолептичними показниками, збагаченими біологічно активними речовинами, з низькою калорійністю.

Опис

Ключові слова

виноградні вичавки, збивні цукерки, підварка з виноградних вичавок, дубильні речовини, виноградные выжимки, сбивные конфеты, подварка из виноградных выжимок, дубильные вещества, grape marc, candy sweets, suburbs of grape marc, tannins, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 103435 UA, МПК A23G 3/44 (2006.01) A23G 3/52 (2006.01) Збивні цукерки «Виноградна фантазія» / Каліновська Т. В., Крапивницька І. О., Оболкіна В. І., Кияниця С. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 201212511 ; заявл. 02.11.12 ; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19, 2013 р.

Зібрання