Використання меду у виробництві молочних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті доведено, що мед є перспективною сировиною для молочної галузі і при правильній організації виробництва дає можливість виготовляти рентабельну продукцію як масового, так і лікувально-профілактичного призначення, оригінальну за біохімічним складом і смаковими властивостями. Описані труднощі, пов’язані з використанням меду, при розробці нових промислових технологій молочних продуктів та шляхи їх усунення. Особливу увагу приділено технологічним операціям, пов’язаним з транспортуванням, підготовкою та внесенням меду у молочну основу. The paper proved that honey is a promising material for the dairy industry and with proper organization of production allows to produce cost-effective mass production as well as health care destination for original biochemical composition and flavor. We describe the difficulties associated with the use of honey in the development of new industrial technologies dairy products and ways to address them. Particular attention is paid to technological operations connected with transportation, preparation and making honey in milk-based products.

Опис

Ключові слова

апітерапія, мед, технологія, молочні продукти, транспортування, підготовка та внесення, apitherapy, honey, technology, dairy products, transportation, preparation and submission, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Дмитровська, Г. П. Використання меду у виробництві молочних продуктів / Г. П. Дмитровська, В. О. Ромоданова, О. В. Прендзевська, О. В. Кочубей, І. М. Кожура // Наукові праці УДУХТ. – 2001. - № 10. – С. 36-37.

Зібрання