Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами, ієрархічні системи управління та інформаційні системи управління у виробництві та освіті. Видання містить програму і матеріали Міжнародної науково-технічної конференції/ Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно-технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам вищих закладів освіти та всім, хто пов’язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією.

Опис

Ключові слова

інформаційні системи управління, системи керування, автоматизація процесів управління, технологічні процеси, технологічні комплекси, ієрархічні системи управління, information management systems, control systems, automation of control processes, technological processes, technological complexes, hierarchical control systems

Бібліографічний опис

Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Національний університет біоресурсів і природокористування України ; Warsaw university of life sciences przemyslowy instytut automatyki i pomiarow ; Факультет автоматизації і комп’ютерних систем. – Київ : НУХТ, 2019 – 301 с.

Зібрання