Модернізація споруд для очищення стічних вод ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра екології та екоменеджменту, сирзавод, біологічне очищення, аеротенк-змішувач, відстійник, стічна вода, біологічне споживання кисню, хімічне споживання кисню, екологічні проблеми, активний мул, капітальні витрати, поточні витрати, ставки податку, прибуток, ефективність впровадження проєкту

Бібліографічний опис

Кравчик, А. С. Модернізація споруд для очищення стічних вод ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 101 Екологія / Кравчик Анастасія Сергіївна ; наук. керівник Наталія Олександрівна Бублієнко. – Київ, 2023. – 117 с.