Аналіз банківської діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналіз банківської діяльності — спеціальний курс, що охоплює питання: оцінки загальної діяльності комерційного банку; аналізу активів і пасивів, ліквідності, доходів, витрат і прибутковості капіталу банку. Предметом дисципліни «Аналіз банківської діяльності» є вивчення аналізу банківської діяльності, що здійснюється банками та дає змогу до ефективного управління активними та пасивними операціями для максимізації прибутку та забезпечення стабільного фінансового стану банку, причин виникнення та змін результатів фінансової діяльності. Мета дисципліни полягає в тому, щоб на основі теоретичних засад і вітчизняної практики навчити студентів оцінювати виробничі ситуації та аналітично обґрунтовувати прийняття управлінських рішень.

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, банк, bank, банківські операції, banking, кредити, credits, депозити, deposits, аналіз діяльності банків, analysis of banks

Бібліографічний опис

Лановська, Г. І. Аналіз банківської діяльності : конспект лекцій для студентів за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навчання / Г. І. Лановська. — К.: НУХТ, 2011. – 236 с.