Спосіб очищення дифузійного соку (Патент на корисну модель № 2993)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення дифузійного соку, що включає приготування вапняного молока, попередню дефекацію, нагрівання, основну дефекацію, першу сатурацію, фільтрування, дефекацію перед другою сатурацією, другу сатурацію, фільтрування, який відрізняється тим, що при приготуванні вапняного молока використовують електрогідравлічне оброблення його 10-15 імпульсами при напрузі 30-45кВ.

Опис

Ключові слова

дифузійний сік, diffusive juice, сатурація, saturaciya, фільтрування, filtration, імпульс, impulse, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 2993 Україна, МПК С13D/02 Спосіб очищення дифузійного соку / Українець А. І., Хомічак Л. М., Верченко Л. М., Василів В. П., Слива Ю. В., Маринін А. І., Гусарук Т. С. ; заявник і патентовласник НУХТ. - № 2004032061; заявл. 19.03.2004 ; опубл. 15.09.2004; Бюл. № 9.

Зібрання