Пристрій для визначення міцності адгезії рідких дисперсних систем (Патент на корисну модель № 16728)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для визначення міцності адгезії рідких дисперсних систем, що містить фізичний маятник, досліджувальну поверхню та прикладену поверх неї пластину, упор, який відрізняється тим, що містить систему для вимірювання довжини траєкторії польоту пластини, з'ємну досліджувальну поверхню, яка може кріпитися під різними кутами відносно тіла маятника, а упор виконаний зсувним. Device for determining the strength of adhesion liquid dispersion systems containing physical pendulum doslidzhuvalnu surface and attached plate on top of it, the focus that differs that contains a system for measuring length of the trajectory of the plate, removable doslidzhuvalnu surface that can be mounted under the different angles relative to the pendulum body, and focus made sliding.

Опис

Ключові слова

пристрій, адгезія, рідка дисперсна система, device, adhesion, liquid disperse system, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент 16728 UA, МПК (2006) G01N 19/00. Пристрій для визначення міцності адгезії рідких дисперсних систем / Гуць, В. С., Коваль, О. А. ; заявник НУХТ. — № u 200602578 ; заявл. 09.03.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8.

Зібрання