Пляшкомийна машина (Патент на корисну модель № 45506)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пляшкомийна машина, що складається з механізму завантаження пляшок, механізму вивантаження залишків, ванн попереднього замочування, лужних ванн, насоса обприскування водою, насоса обприскування відпрацьованим лугом, насос для підвищення тиску лугу, насоса для перекачування етикеток основним лугом, теплообмінника, віддільника етикеток, ряду шприців, механізму вивантаження пляшок, транспортера, яка відрізняється тим, що додатково встановлено регенераційну систему, яка має проміжні ємності, відстійник, карбонізатор, іонообмінник, ультрафіолетові лампи. The washing machine is composed of bottle loading mechanism , the mechanism of discharge residues prior soaking tubs , alkaline baths, spray pump water pump spraying the spent lye , pump pressure boosting alkali pump for pumping the major labels alkali, heat exchanger, separator labels and number of syringes mechanism unloading bottles, conveyor, wherein additionally installed regenerative system that has intermediate tanks, tank, carbon saturation machine, ion exchangers , ultraviolet lamps.

Опис

Ключові слова

механізм подачі пляшок, вивантаження пляшок, миюча рідина, луг, віддільник етикеток, відстійник, карбонізатор, іонообмінник, ультрафіолетові лампи, feeder bottles, unloading bottles, washing liquid, liquor, separator labels, tank, karbonizator, ion exchangers, ultraviolet lamps, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент 45506 UA, МПК (2009) В08В 9/20 Пляшкомийна машина / Удодов С. О., Марцинкевич Л. В., Коваль Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 200906235 ; заявл. 16.06.2009 ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21, 2009 р.

Зібрання