Оцінка експортного потенціалу підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні проблеми при оцінці експортного потенціалу підприємств харчової промисловості, та труднощі з якими вони при цьому стикаються, а також вирішення цих проблем. The main problems in assessing the export potential of food industry enterprises, and the difficulties they face in doing so, as well as solutions to these problems, are considered.

Опис

Ключові слова

personnel administration, export potential, food Industry, export, харчова промисловість, експорт, експортний потенціал, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шереметинська, О. В. Оцінка експортного потенціалу підприємств харчової промисловості / О. В. Шереметинська, М. А. Шереметинський // Іноземні інвестиції: сучасні виклики та перспективи : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5 листопада. – Київ : НУХТ, 2019.