Дослідження впливу електромагнітних опромінень радіочастотного діапазону хвиль на активацію дріжджової культури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналітично та експериментально обґрунтована можливість застосування електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону для активації дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Досліджено вплив електромагнітних опромінень на активність дріжджової культури Saccharomyces cerevisiae Встановлено, що опромінення дріжджів високочастотними та низькочастотними хвилями дозволяє збільшити їх активність.
Analytical and experimental proved the possibility of electromagnetic radiation frequency range to activate the yeast Saccharomyces cerevisiae. The influence of electromagnetic activity in irradiated yeast culture Saccharomyces cerevisiae Found that exposure to high frequency and low-yeast waves to increase their activity.

Опис

Ключові слова

низькочастотні хвилі, електромагнітне випромінювання, дріжджі, біологічне середовище, пиво, високочастотні хвилі, low frequency waves, electromagnetic radiation, yeast, biological environment, beer, high waves, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Романова, З. М. Дослідження впливу електромагнітих опромінень радіочастотного діапазону хвиль на активацію ферментативної діяльності мікроорганізмів / З. М. Романова, І. В. Кобець // Харчова промисловість. – 2010. – № 9. - С. 22-24.

Зібрання