Основні вектори взаємовпливу космополітизації та наростаючих міграційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються основні вектори взаємовпливу космополітизації та міграційних процесів. The main vectors of the mutual influence of cosmopolitanization and migration processes are considered.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, космополітизм, космополітизація, глобалізація, міграційні процеси, cosmopolitanism, cosmopolitanization, globalization, migration processes

Бібліографічний опис

Виноградній, П. Р. Основні вектори взаємовпливу космополітизації та наростаючих міграційних процесів / П. Р. Виноградній,Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019 р. – Ч. 3.