Систематизація принципів оцінки прибутковості підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основні принципи, якими можна керуватися при оцінці прибутковості - це збалансованість ризиків, пристосування до потреб ринку, гнучкість та самозабезпечення. Деякі економісти пропонують додати принцип відповідності термінів, платоспроможності та рентабельності капіталовкладень. The basic principles that can guide the evaluation of profitability - a balance of risks, adapting to the needs of the market, flexibility and self-reliance. Some economists propose correspondence principle terms of solvency and capital budgeting.

Опис

Ключові слова

систематизація, принцип, прибутковість, ordering, principle, profitability, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Омельченко, К. Ю. Систематизація принципів оцінки прибутковості підприємств / К. Ю. Омельченко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 809-810.