Поліштамова бактеріальна субстанція з пробіотичними властивостями (Патент на корисну модель № 67205)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до біотехнологічної промисловості, а саме до отримання поліштамової бактеріальної субстанції з пробіотичними властивостями на основі бактерій роду Lactobacillus, і може бути використана у виробництві бактеріальних препаратів з пробіотичними властивостями. The invention relates to biotechnology industry, namely to obtain polishtamovoyi bacterial substance with probiotic properties from bacteria of the genus Lactobacillus, and can be used in the production of bacterial preparations with probiotic properties.

Опис

Ключові слова

поліштамовий, бактеріальна субстанція, пробіотичні властивості, polistrain, bacterial substance, probiotic properties, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент 67205 UA, МПК С12N 1/20 (2006.01) Поліштамова бактеріальна субстанція з пробіотичними властивостями / Старовойтова С. О., Орябінська Л. Б., Горчаков В. Ю., Дуган О. М. ; заявник Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут". – № u 201108218 ; заявл. 30.06.2011 ; опубл. 10.02.2012, Бюл. № 3.

Зібрання