Перспективи розвитку туризму на Франківщині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Івано-Франківська область має значні туристичні ресурси для задоволення потреб вітчизняних та іноземних туристів в оздоровленні, відпочинку й пізнанні історії та культури краю. В області налічується 366 територій і об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі перший в Україні національний парк - Карпатський, розташований біля верхів'я Пруту. Ivano-Frankivsk region has significant tourism resources to meet the needs of domestic and foreign tourists in the rehabilitation, recreation and knowledge of the history and culture of the region. The region has 366 territories and objects protected areas, including the first national park in Ukraine - Carpathian located near the top of the Prut.

Опис

Ключові слова

туризм, Івано-Франківська область, туристичні ресурси, tourism, Ivano-Frankivsk region, travel resources, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Галашевська, В. Перспективи розвитку туризму на Франківщині / В. Галашевська, О. Батрак, К. О. Верес // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 27-28.