Опис технології Microsoft Managed DirectX та її застосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

NET technology, Manahed DirectX, технологія.NET, технология .NET, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Фіщенко, В. А. Опис технології Microsoft Managed DirectX та її застосування / В. А. Фіщенко, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : прогр. і матер. 73-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. - К. : НУХТ, 2007. - Ч. 2. - С. 139.