Ємнісні перетворювачі для контролю складу та структурних змін хлібопекарської продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Описані розроблені на основі теорема Лемпарда–Томсона ємнісні триконтактні перетворювачі для контролю складу та структури харчової хлібної продукції. Можливий роздільний контроль по діелектричній проникності та активній провідності на основі эффекту М. М. Горбова. Description of the developed based on theorem Lampard-Thomson three-соntact capacitive probes for composition and structure of the food grain production. Possible separate control for the permittivity and conductance based M. M. Gorbova effect.

Опис

Ключові слова

теорема Лемпарда–Томсона, параметри речовин, роздільний контроль, Lampard-Thomson theorem, substances parameters, separate control, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Ємнісні перетворювачі для контролю складу та структурних змін хлібопекарської продукції / А. О. Петренко, І. В. Тарасенко, О. А. Шовкун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 77-ї наукової конференції молодих аспірантів і учених, 11–12 квітня 2011 року. – Київ : НУХТ, 2011. – С. 148.