Функціональні інгредієнти для комбінованих харчових продуктів на молочній основі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вирішення проблеми забезпечення повноцінними харчовими продуктами різних вікових груп населення можливе шляхом розроблення та впровадження у виробництво молочних продуктів функціонального призначення, збагачених фізіологічно активними інгредієнтами, дієтичними добавками, пробіотиками та пребіотиками. Використання у виробництві молочних продуктів біологічно активних речовин, біокоректорів, натуральних збагачувачів дозволяє коригувати склад і властивості харчових середовищ, поповнювати дефіцит мікронутрієнтів та покращувати стан здоров’я споживачів. Solving the problem of providing complete food products for different age groups of the population is possible through the development and introduction into production of functional dairy products enriched with physiologically active ingredients, dietary supplements, probiotics and prebiotics. The use of biologically active substances, biocorrectors, and natural fortifiers in the production of dairy products makes it possible to adjust the composition and properties of food environments, replenish micronutrient deficiencies, and improve the health of consumers.

Опис

Ключові слова

функціональний харчовий продукт, функціональний інгредієнт, комбінований харчових продукт, молочний продукт, функціональне харчування, functional food product, functional ingredient, combined food product, dairy product, functional nutrition, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. Функціональні інгредієнти для комбінованих харчових продуктів на молочній основі / Н. О. Стеценко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 30-32