Застосування плазмового напилення для підвищення довговічності м'ясорізальних вовчків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

М’ясорізальний комплект вовчків складається із швидкоспрацьовуваних деталей, і витрати па відновлення його працездатності за період експлуатації вовчків співмірні з початковою вартістю самих машин. Застосування напилених плазмою бронзових антифрикційних вставок на решітках підвищує зносостійкість ножів та решіток в 1,7-3 рази, знижує енергетичні затрати на перероблення м’яса і поліпшує якість м’ясопродуктів.

Опис

Ключові слова

напилення, м'ясо, різання, плазма, напыление, мясо, резка, spraying, meat, cutting, plasma, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Сухенко, В. Ю. Застосування плазмового напилення для підвищення довговічності м'ясорізальних вовчків / В. Ю. Сухенко, В. М. Таран, Ю. Г. Сухенко // Харчова промисловість. – 2000. - Випуск № 45. - С. 229-234.

Зібрання